Utställning

Uppföderklass

Renrasiga hundar är beskrivna i en rasstandard både till funktion och exteriör. För att behålla rasen sådan den är beskriven är det därför viktigt att testa/kontrollera att både exteriör och funktion överensstämmer med rasstandarden.

Exteriören bedöms vid utställningar och har två huvudmoment, kvalitetbedömning och konkurrensbedömning. Vid kvalitetsbedömningen skall domaren bedöma hur pass väl hunden överensstämmer med rasstandarden och bebömningen sker då utan jämförelse med de andra hundarna i klassen. Vid kvalitetsbedömningen kan hunden få följande pris: Exellent, Very good, Good, Sufficient, Disqualified, Cannot be judged. Vilken kvalitet de olika nivåerna kräver skulle föra för lång för att här redovisa och den som vill veta mer får gå in på SKKs hemsida för att få mer information. Även på SPHKs huvudsida finns mer information om utställningar.

Efter kvalitetsbedömningen kommer de hundar som har uppnått Excellent eller Very Good att tävla i konkurrensklass. Hundarna rangordnas då i en fallande skala.

Det finns en rad olika klasser allt från valpklass till veteranklass. Valpklassen är en inofficiell klass vilket innebär att resultatet inte registreras hos SKK. Övriga klasser är officiella och resultaten från dom registreras hos SKK. Dessa klasser är: juniorklass (junkl), unghundsklass (ukl), bruksklass (bkl), öppen klass (ökl), championklass (chkl) och veteranklass (vetkl). Dessutom kan det vid utställningar förekomma en uppfödar- och en avelsklass.

Via utställningar kan hunden erhålla titeln Svensk Utställningschampion (SE UCh) och även olika internationella utställninsgchampionat. Regelverket för utställningschampionatet går att hitta på SKKs hemsida.

Den funktion som rasen enligt rasstandarden skall ha, testas via det meriteringssytem som finns för rasen, samt genom fjällturer, draghundstävlingar m.m.