Meritering

Vid val av avelsdjur inför en parning är det ett antal olika faktorer som måste beaktas. För grönlandshunden är självfallet arbetsförmågan framför en släde en av de viktigaste. För att på ett objektivt sätt kunna bedöma olika hundar har därför SPHK tagit fram ett antal dragprov för att testa hundarnas arbetsförmåga.

Dragmeritering av grönlandshund kan genomföras i både pulka- (nordisk) och slädhundstil och över olika distanser. De dragprov som är godkända för grönlandshund är DP10, DP20+, DP60, DP100+ och DP250+. Dragproven genomförs, som namnen antyder, över olika distanser, från 10 kilometer till över 250 kilometer. Kompletta regler för meritering finns på rasklubbens hemsida under ‘Arkiv/Regelverk/SPHK Meriteringsregler 2022-2026.pdf.

För att hunden skall erhålla någon av titlarna Svensk Utställningschampion (SE UCh) eller Svensk Polarhundschampion (SE (Polar) Ch), krävs att ett eller flera dragprov har avlagts. Regelverket för dessa titlar finns i meriteringsreglerna.

Före start ska en korrekt ifylld blankett (Anmälningsblankett Provtillfälle, säsongerna 2022-2026) och kopior på stamtavlor för icke svenskregistrerade hundar lämnas in till sekretariatet. Det är mycket viktigt att denna blankett är korrekt ifylld, i annat fall kan start nekas.

Avgiften för meritering ingår i startavgiften till meriteringen, eller om meritering ingår tävling, i startavgiften för tävlingen.