Rasklubben rekommenderar

Rasklubben rekommenderar att alla hundar som används i avel (både tik och hane) ska ha minst ett godkänt dragprov, Dp10, Dp60 eller Dp100+, vara utställd med minst kvalitetsbedömningen Very Good i öppen klass eller bruksklass samt var höftledsröntgad med godkänt resultat, d.v.s. A, eller B.

Innan valet av föräldradjur görs bör du göra en provparning i SKKs Avelsdata för att se att kombinationen ger en lägre inavelsgrad än 2.5%. Om en eller båda föräldradjuren är importer är dock denna metod osäker, då det inte är säkert att alla data finns hos SKK. Då bör du istället se till att ingen hund finns med på mer än ett ställe på någon av de båda föräldradjurens stamtavlor.

Ingen hund/tik bör heller bidra med mer än ca 15 valpar, med tanke på kommande generationers möjligheter att hålla inavelsgraden på en låg nivå.

Vi ber både uppfödare och köpare att komma ihåg att arvbarheten för höftledsdysplasi är hög och att det är av största vikt för en arbetande ras som vår att ha friska höfter.

Vi kan inte uttala oss säkert om hur läget är så länge så få hundägare låter röntga sina hundar. Röntga din hund även om du inte planerar att använda den i avel! Det är viktigt!