Utställning – Inbjudningar

 

Inbjudningar

Officiell utställning i Eskilstuna den 2 oktober 2021, arrangör Mälardalsdistriktet.

Rasklubbens rasspecial den 3 oktober 2021, arrangör SPHKs rasklubb för grönlandshund.