Styrelsen 2024

Ordförande

Helén Söderström
Tel. 076 146 51 31
E-post: ordforande.grl@sphk.se

Sekreterare och ledamot

Sofia Wallin
Tel: 070 396 83 02
E-post: sekreterare.grl@sphk.se

Kassör och ledamot

Jacqueline Barendreg
E-post: kassor.grl@sphk.se

Ledamot

Carina Olsson
Tel: 070 760 46 76

Boel Malmström
Tel. 070 602 29 22

Melissa Hermans

Suppleant

Karin Olsson
Tel. 070 260 72 90