Styrelsen 2023

Ordförande

Helén Söderström
Tel. 076-46 51 31
E-post: ordforande.grl@sphk.se

Sekreterare och Ledamot 

Sofia Wallin
Tel: 070-396 83 02
E-post: sekreterare.grl@sphk.se

Kassör och Ledamot

Jacqueline Barendreg
E-post: kassor.grl@sphk.se

Ledamot

Carina Olsson
Tel: 070-760 46 76

Melissa Hermans

Suppleant

Boel Malmström
Tel. 070-602 29 22

Karin Olsson
Tel. 070-260 72 90