Välkommen till SPHKs rasklubb för grönlandshund

previous arrow
next arrow
Slider

SPHKs rasklubbar har enligt stadgarna till uppgift att inom SPHKs mål:
– väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört               fullgoda hundar.
– verka för att rasens särprägel bevaras. Allt i enlighet med rasstandard.

Dessa mål skall uppnås genom:
– information om rasen och dess användningsområden.
– informativ verksamhet rörande avelsfrågor och genom att följa den avel som sker inom rasen.
– stimulera till aktiviteter för rasen.
– i övrigt arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgångspunkt från den egna      rasen.

Alla är välkomna på SPHKs, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.