Licenser & gröntkort

Information om licenser och grönt kort
När distrikten avvecklas den 31 december har några rasklubbar tillhörande SPHK frågat om medlemskap i SDSF (Svenska Draghundsportförbundet). Därför har SPHKs styrelse skickat följande fråga till SKK/fk (föreningskommitté) ”Kan en rasklubb som genom avtal är ansluten till SPHK även vara medlem i SDSF och således ligga under två regelverk?”
SPHKs styrelse väntar på svar från SKK/fk.
Styrelsen har även ställt följande fråga till SKK/ptk (prov och tävlingskommitté) ”Skulle medlemmar som endast är intresserade av meritering kunna lösa en licens via SKK för att kunna delta på meriteringstillfällen arrangerade av SPHK eller aktuell rasklubb”?
Svar: ”Nej, SKK utfärdar ingen sådan typ av licens utan den får i så fall utfärdas av SPHK som är huvudman. PTK ställer dock frågan om det behöver finnas krav på en licens för att få delta vid meritering med tanke på att det är en rasutvärdering?
Meriteringsreglerna är låsta mellan 2022 och 2026. SPHK styrelse har därför frågat SKK/ptk om kravet på licens kan strykas vid meritering/rasutvärdering i nuvarande meriteringsregler.
SPHKs styrelse väntar på svar från SKK/ptk om de godkänner en ändring i meriteringsreglerna.
Att gå ut med ny information innan vi vet skapar bara förvirring. Tillsvidare gäller den information som redan finns på SPHKs hemsida.
Mvh SPHKs styrelse