Funktionärer

SPHKs valberedning
Sofia Wallin
E-post: valberedning@sphk.se

Rasklubbens valberedning
Amanda Wikner
Trude Wirén
E-post: valberedning.grl@sphk.se

Meriteringssekreterare
Lennart Andersson
Tel: 070-050 45 49
E-post: meritering.grl@sphk.se

Utställningssektionen

Revisor
Frank Ouchterlony
Tel: 08-570 275 65

Revisorsuppleant
Jan-Olof Högström
Tel. 070-561 47 83

Ombud i SPHKs styrelse
Helén Söderström
Tel. 076-146 51 31
E-post: ordforande.grl@sphk.se

Valpförmedlare och omplacering
Monica Hjelm
Tel 072-743 32 99

Webbmaster
Lennart Andersson
Tel: 073-050 45 49
E-post: webmaster.grl@sphk.se