Övriga funktionärer

Ombud i SPHKs styrelse

Helén Söderström
Tel. 076-146 51 31
E-post Ordförande

Revisor

Frank Ouchterlony
Tel: 08-570 275 65

Revisorsuppleant

Jan-Olof Högström
Tel. 070-561 47 83

Meriteringssekreterare

Lennart Andersson
Tel: 070-050 45 49

SPHKs valberedning

Sofia Wallin

Rasklubbens valberedning

Amanda Wikner
Trude Wirén

Valpförmedlare och omplacering

Monica Hjelm
Tel 072-743 32 99

Utställningssektionen

 

Webbredaktör

Lennart Andersson
Tel: 073-050 45 49
E-post Webbredaktör
++++++++++++++++++++++

 

Medlemsrådgivare, SKK

Tel. 08-795 33 44