SPHK:s fullmäktige 2024

Vid årets fullmäktige för SPHK saknar rasklubben två delegater. Är du intresserad av att representera rasklubben ska du vända dig till rasklubbens ordförande snarast. Fullmäktige går av stapeln den 9 maj, kl. 16:00, plats Ånnaboda. Rasklubben betalar resan till Ånnaboda och ordnar med ett enklare boende för den som behöver

Fortsätt läsa

Nomineringar inför årsmötet

Styrelsen vill gör er uppmärksamma på att enskild medlem kan nominera personer som de anser vara lämpliga att ingå i styrelsen enligt § 8 i rasklubben stadgar, se nedan: § 8 Valordning Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt följande

Fortsätt läsa