Nomineringar inför årsmötet

Styrelsen vill gör er uppmärksamma på att enskild medlem kan nominera personer som de anser vara lämpliga att ingå i styrelsen enligt § 8 i rasklubben stadgar, se nedan: § 8 Valordning Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt följande

Fortsätt läsa

Reviderade stadgar

Revidering av rasklubbarnas stadgar 2024-01-01 Revidering innebär endast en förändring i § 9, moment 1, enligt följande: § 9 Styrelsen Moment 1 – styrelsens organisation Styrelsen består av ordförande och fyra, fem eller sex ordinarie ledamöter samt två ersättare. Detta innebär att vid rasklubbens årsmöte beslutar mötet om antalet ordinarie ledamöter (§

Fortsätt läsa