Faddrar

Har du frågor rörande grönlandshund och vill kunna träffa personer som har denna ras så kan du vända dig till någon av de nedanstående personerna. Sverige är ett långt land men förhoppningsvis finns någon inom ett rimligt avstånd.

Fd distrikt ÖVRE NORRA
Michael Nägel-Schmidt, Hällnäs
Tel: 0933-204 29 el. 076-108 07 07

Helén Söderström, Boden
Tel: 091-65131 el. 076-146 51 31

Fd distrikt NEDRE NORRA
Åke Wedin & Gunilla Mellgren, Östersund
Tel: 063-122 112

Harriet Svensson, Strömsund
Tel: 0670-311 15

Lars Hammarfalk, Åsarna
Tel: 0682-220 75

Fd distrikt GÄVLE DALA
Gösta Karlberg, Rättvik
Tel: 0248-143 86 el. 070-621 43 86

Kenth & Monica Hjelm, Hamra
Tel: 0657-352 35

Fd distrikt MÄLARDALEN
Ulla Lindroth Andersson & Lennart Andersson
Tel: 0171-57969 el. 073-050 45 49

Evert Larsson & Monica Larsson
Tel: 0220-261 70 el. 070-310 95 41

Fd distrikt VÄSTRA
Maria Lütken
Tel: 0532-252 36 el. 070-251 42 01

Lena Tano, Trollhättan
Tel: 070-337 04 58

Fd distrikt SÖDRA