Faddrar

Har du frågor rörande grönlandshund och vill kunna träffa personer som har denna ras så kan du vända dig till någon av de nedanstående personerna. Sverige är ett långt land men förhoppningsvis finns någon inom ett rimligt avstånd.

ÖVRE NORRA
Michael Nägel-Schmidt, Hällnäs
Tel.: 0933 204 29 el. 076 108 07 07

Helén Söderström, Boden
Tel.: 091 65131 el. 076 146 51 31

NEDRE NORRA
Åke Wedin & Gunilla Mellgren, Östersund
Tel.: 063 122 112

Harriet Svensson, Strömsund
Tel.: 0670 311 15

Lars Hammarfalk, Åsarna
Tel.: 0682 220 75

GÄVLE DALA
Gösta Karlberg, Rättvik
Tel.: 0248 143 86 el. 070 621 43 86

Kenth & Monica Hjelm, Hamra
Tel.: 0657 352 35

MÄLARDALEN
Ulla Lindroth Andersson & Lennart Andersson
Tel.: 0171 57969 el. 073 050 45 49

Evert Larsson & Monica Larsson
Tel.: 0220 261 70 el. 070 310 95 41

VÄSTRA
Maria Lütken
Tel.: 0532 252 36 el. 070 251 42 01

Lena Tano, Trollhättan
Tel.: 070 337 04 58

SÖDRA