Inbjudan till SPHKs styrelse, revisorer, fullmäktigedelegater och medlemmar

Svenska Polarhundklubbens fullmäktigemöte

Svenska Polarhundklubbens fullmäktigemöte torsdag den 9 maj 2024, Ånnaboda i samband med utställning. Mötet börjar klockan 16:00
 
Alla medlemmar är välkomna, men det är endast rasklubbarnas utsedda delegater som har rösträtt.

Dagordning, möteshandlingar och lokal kommer att finns på SPHKs hemsida.

mvh Styrelsen för svenska Polarhundklubben