Grafiskt program

SPHK har beslutat om ett grafiskt program för att visa en enhetlighet genom alla rasklubbar och distrikt.

Läs Grafiskt program för SPHK här