GDPR

GDPR och SPHK (inklusive SPHKs rasklubbar)

 Insamling av personuppgifter och samtycke

Vi erhåller uppgifter som klassas som personuppgifter.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan handla om personnummer, namn och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress.

När du godkänner att bli medlem i SPHK , anmäler dig till en utställningen, tävling, event eller liknande, godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda berörda tjänster. 

Kommunikation och marknadsföring

Information som du lämnar till oss använder vi för att kunna registrera sig om medlem i SPHK (inklusive SPHKs rasklubbar), registrera dig på utställning, event, tävling och meritering etc. Som medlem hos oss kan du få e-post rörande SPHK och dess rasklubbar.

Tillgång till personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån gällande lagkrav. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet.

Så få personer som möjligt inom SPHK ska ha tillgång till dina personuppgifter och de överförs aldrig till någon utanför SPHK.

Med vänliga hälsningar SPHK styrelse