Distrikt

Kartan visar distriktens utbredning i Sverige.
SPHK indelas geografiskt i sex distrikt:
Övre Norra,
Nedre Norra,
Gävle-Dala,
Mälardalen,
Västra,
Södra.