Deltagare Polardraget 2023

2023-01-05 Antal: Okänt  
2023-01-11 Antal: 8
2023-01-20 Antal: 25
2023-01-24 Antal: 28

OBS! Man räknas som anmäld först när betalningen är registrerad på SPHK´s konto.

Deltagare 2023-01-24

Uppdateras löpande.