Deltagare Polardraget 2023

2023-01-05 Antal: Okänt  
2023-01-11 Antal: 8
2023-01-20 Antal: 25
2023-01-24 Antal: 28
2023-02-07 Antal: 32
2023-03-07 Antal: 29

OBS! Man räknas som anmäld först när betalningen är registrerad på SPHK´s konto.

Deltagare 2023-03-07 

 

Uppdateras löpande.