MeriteringMeriteringstillfällen =>

Resultat =>

 

Information om meritering
Dragmeritering av grönlandshund kan genomföras både i pulka- och slädhundstil och över olika distanser. Kompletta regler för meritering finns utlagt på rasklubbens på hemsidan under ”Dokument/Meriteringsregler”.

Blanketten för registrering av dragprov finns på rasklubbens hemsida under ”Dokument/Blanketter”. Komplett ifylld meriteringsblankett och kopia på stamtavlor för icke svenskregistrerade hundar ska överlämnas till arrangören före start.

Avgiften för meritering ingår i startavgiften till tävlingen.

Dragprov
Rasklubben rekommenderar att alla hundar som används i avel (både tik och hane) ska ha minst ett godkänt dragprov, Dp10, Dp60 eller Dp100+, vara utställd med minst kvalitetsbedömningen Very Good i öppen klass samt var höftledsröntgad med godkänt resultat, d.v.s. A, B eller u.a.

Dragmerit för Svensk Polarhundchampion, SE (Polar)Ch
För att erhålla titeln SE (Polar)Ch krävs ett 1:a pris Dp10 och två 1:a pris Dp60. Ett 1:a pris Dp60 får bytas mot ett 1:a pris Dp100+. Ett av proven måste genomföras i flerspann (minst 2 hundar). Distanser och krav för de olika prisnivåer finns under ”Aktiviteter/Meriteringsregler”, se ovan.

Dragmerit för Svensk Utställningschampion, SE UCh
För att erhålla titeln SE UCh krävs minst tre certifikat (cert) från utställningar, samt en dragmerit. Certifikat utdelas till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmeriten är detsamma som kravet för deltagande i bruksklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat. Kravet är minst ett 2:a pris från Dp10, Dp60 eller DP100+ för att delta i bruksklass på utställning.

För att erhålla titeln SE UCh krävs följande dragmerit:
1. Ett 1:a pris på Dp60, alternativt Dp100+, eller
2. Två 2:a pris Dp60, alternativt Dp100+, utan krav på fördelning dem emellan.

Distanser och krav för de olika prisnivåer se meriteringsreglerna under ”Aktiviteter/Meriteringsregler”, se ovan.

Draglast
Draglasten för de olika proven framgår av reglerna för meritering.

Nuvarande meriteringsregler gäller för åren 2012 – 2016

Kontaktperson i rasklubben
Lennart Andersson, Paulus vä 4, 746 38 Bålsta
Mobil: 073 050 45 49
E-mail