• Kraft i blick, kraft i själ

  • I arbete

  • Lite bus kanske?!

  • Slädhundspann

  • På utställning

  • Slit i djupsnö

Välkommen till SPHK:s rasklubb för Grönlandshund

Rasklubbens mål är att verka för avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar och att rasens särprägel bevaras. Rasklubben är dessutom ett samlande organ för alla som är intresserade av rasen grönlandshund.

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den officiella rasklubben för de polara raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. SPHK är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) som specialklubb.

SPHK:s mål är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige.

SPHK:s distrikt och rasklubbar arrangerar draghundstävlingar, klövjeturer, kurser och andra aktiviteter där polarhundarnas särart kommer till sin rätt. Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag ca 1200 medlemmar och är förutom de fyra rasklubbarna indelade i sex distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Västra och Södra distriktet

SPHK centralt ansvarar för övergripande frågor, administration, kontakter med SKK och andra organisationer, som har betydelse för vår verksamhet och ger ut vår klubbtidning Polarhunden.

Distrikten arbetar lokalt och ordnar diverse aktiviteter, ex. draghundstävlingar, utställningar, kurser m.m.

Rasklubben ansvarar för avelsfrågor för den enskilda rasen, men arrangerar även vissa aktiviteter i form av ex. draghundstävlingar och utställning.