Sammanfattning från styrelsemötet 240129

Styrelsen är i fullt arbete med Furudal. För att alla ska få en bra och fin vecka behöver vi hjälp med funktionärer på plats. Ingen som anmält sig och kan hjälpa till.

Utan din hjälp blir det svårt att genomföra veckan…

Kommer du till Furudal och kan hjälpa till, meddela det till sekreteraren

Styrelsen har gått igenom årsmöteshandlingarna och PM till Furudal 24.

Var inte någon kull anmäld till valpförmedlingen under 2023.

Vi var överens om att vi inte har någon valpförmedling utan använder oss av SKK:s köpa hund, https://www.kopahund.se/#/

Kontakta styrelsen via mail till sekreteraren – sekreterare.sam@sphk.se

STYRELSEN