VIKTIG INFORMATION!

Du som är uppfödare eller planerar att bli uppfödare bör läsa nedanstående brev från Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) inom SKK. Även du som planerar att köpa en valp bör läsa nedanstående för att veta vilka krav du bör ställa på uppfödaren, även om rasen grönlandshund inte finns med i den nedslående.

Planerar du att para din tik – läs det här först!
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) vänder oss med den här artikeln till uppfödare och blivande uppfödare av siberian husky och alaskan malamute inom Svenska Kennelklubben. UKK ansvarar för att sprida kunskap om flertalet av SKKs grundregler (Avelskommittén ansvarar för några), såväl som att följa upp de överträdelser som sker samt att i vissa fall för Centralstyrelsens (CS) räkning anmäla överträdelser av regelverket till SKKs Disciplinnämnd.

Målsättningen är att alla hundägare och hunduppfödare ska göra rätt, oavsett om det gäller uppfödning, omvårdnad eller annat. Helst från början men åtminstone över tid. Ibland lyckas varken CS, ras- eller specialklubb med uppdraget men det är bara att ta nya tag och försöka nå ut till alla befintliga och blivande hundägare/hunduppfödare.

UKK har under en längre tid haft i sin delegeringsordning att antalat regelöverträdelser ska minska och så har också skett under senare år. Antalet valpkullar och registreringar ligger relativt konstant men antalet överträdelser minskar och det är vi oerhört glada för. Det finns dock inget som inte kan göras bättre och målsättningen är såklart nollvision, det vill säga att inga överträdelser sker.

De senaste åren har UKK tagit fram statistik över vilka överträdelser som sker samt inom vilka raser dessa sker. Det har då visat sig att rasen siberian husky ligger tvåa på listan över de värsta syndarna! Statistiken avser regelöverträdelser av grundreglerna. Uppfödare av siberian husky begår således näst flest överträdelser mot regelverken än alla andra raser som är registrerade i Sverige. Det har även visat sig att rasen alaskan malamute återfinns på plats sex på listan över de värsta syndarna! Statistiken avser dels regelöverträdelser av grundreglerna (plats sju) och dels av hälsoprogrammen (plats sex) och alaskan malamute återfinns dessvärre på båda dessa listor. Uppfödare av alaskan malamute begår således fler överträdelser mot regelverken än många andra raser som är registrerade i Sverige. Det här vill givetvis UKK i samråd med SPHKs rasklubb ändra på!

Uppfödare av siberian husky tenderar att bryta mot vissa av grundreglerna i större utsträckning än andra uppfödare. Det är främst att för unga tikar har använts i avel – tik måste vara fyllda 18 månader vid första parningstillfället, att tikar har fått kullar för tätt – tik som får två kullar inom tolv månader ska vila minst tolv månader innan nästa kull. Nyss nämnda överträdelser innebär även brott mot djurskyddslagen varför du som uppfödare riskerar böter eller fängelse vid överträdelse. Detta är inte en rekommendation, det är inte heller tillåtet att slira med några dagar, det är ovillkorliga tider, minst betyder minst 365 dagar, inte 363 eller 364. Vid minsta tveksamhet, vänta med parning till nästa löp! Det har även hänt vid flera tillfällen att tik över sju år utan tidigare kull har parats vilket inte är tillåtet. Det förekommer tyvärr också att uppfödarna missar att en tik fyllda sju år och som tidigare haft valpar måste veterinärbesiktas före parning. Besiktningen ska genomföras som en besiktning före parning av äldre tik och veterinären ska ha vetskap om varför besiktning sker samt ta ställning till om tiken är i kondition för att få en valpkull. Intyget får vara maximalt en månad gammalt vid parningstillfället. Det har även hänt att tik över tio år fått en kull, liksom nära släkt avel. CS har sedan tidigare beslutat att tikar fyllda tio år inte får gå i avel och med nära släkt menas far som paras med dotter, mor som paras med son eller helsyskon som paras med varandra.

 

Uppfödare av alaskan malamute har fler förseelser mot hälsoprogrammet än mot grundreglerna och då mot kravet på att avelsdjuren ska ha ett giltigt röntgenresultat före parning. Notera att hälsoprogrammet har införts på begäran av specialklubben! Glöm inte det. Om röntgenresultat saknas, ingen parning, då får man som uppfödare vänta in nästa löp. Lita heller aldrig på att den tilltänkta avelspartnern har alla papper under kontroll trots intygande om detsamma. Be att få se röntgenresultatet eller kontrollera enkelt i SKKs databas (www.hunddata.se) innan du låter djuren para. Har parning skett före röntgenavläsningen har en överträdelse skett, även om hunden sedermera har ok röntgenresultat. Men vad gör du som uppfödare om så inte är fallet? Om något av avelsdjuren har HD grad E? Försätt dig aldrig i den situationen utan se till att hundarnas röntgenresultat är i ordning före parningen.

Uppfödare av alaskan malamute tenderar även att bryta mot vissa av grundreglerna i större utsträckning än andra uppfödare. Det är främst att för unga tikar har använts i avel – tik måste vara fyllda 18 månader vid första parningstillfället. Det förekommer tyvärr också att uppfödarna missar att en tik fyllda sju år och som tidigare haft valpar måste veterinärbesiktas före parning.

Det är väldigt viktigt att känna till SKKs grundregler. Grundreglerna är viktiga att känna till för alla medlemmar inom SKK och de finns att ladda ner på www.skk.se (https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf). Det är 13 paragrafer och lite generell information, läs dessa och lär dig dem utantill. För uppfödare är även registreringsreglerna väldigt viktiga, även de finns att ladda ner på www.skk.se (https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf).  Siberian husky saknar specialregler men glöm inte att läsa de allmänna delarna!

Tänk på att fertila hundar är finurliga och att det inte alltid är tydligt när en tik löper, eller hur länge hon löper eller är fertil. Ta det säkra före det osäkra och se till att tikar och hanar inte går ihop om det finns minsta risk för en tjuvparning. Ta gärna hjälp av uppfödarkollegor eller SKKs kennelkonsulenter om du har frågor, såväl som avelsråden inom din klubb. Det går också bra att kontakta UKKs sekreterare; ukk@skk.se eller den juridiska rådgivningen (08­­­-795 30 90 under telefontiderna eller via mejlformulär på www.skk.se) om du har frågor som rör juridik och grundregler, gäller dina frågor avel kan du kontakta SKKs avdelning för avel och hälsa.

Med dessa rader vill UKK önska dig som uppfödare eller blivande uppfödare all lycka med din uppfödning. Har du frågor avseende den här artikeln går det bra att kontakta SKKs chefsjurist Agneta Lönn, företrädesvis via mejl; agneta.lonn@skk.se.