Remiss meriteringsregler

På SPHKs huvudsida finns en länk där ni kan svara på en remiss rörande den revision av meriteringsreglerna som det just nu arbetas med. Tag denna möjlighet att göra din röst hörd innan de nya reglerna är spikade. Sedan är det för sent! 

OBS! Du kan skicka dina synpunkter direkt till SPHKs sekreterare, sekreterare@sphk.se, till rasklubbens sekretarere, sekreterare.grl@sphk.se, eller ditt distrikt.