Medlemsansvarig SPHK?

Skulle du vilja hjälpa SPHK som ny medlemsansvarig.

SPHK är en specialklubb under SKK. Vi har idag drygt 1 200 medlemmar fördelat på 4 rasklubbar och 6 distrikt, varav västra distriktet är vilande. För att bli medlem i SPHK söker man sitt medlemskap via SKK online. De placerar in medlemmen/medlemmarna i aktuell rasklubb och distriktstillhörigheten efter postnummer.

Som medlemsansvarig bistår du rasklubbar och distrikt med medlemsmatriklar till årsmöten eller när de ber om det. Du skickar även ut några nummer av SPHKs tidning Polarhunden till valpköpare som inte är medlemmar, SPHK står för porto. Du ska också svara på frågor om medlemskap eller hänvisa till SPHK, aktuell rasklubb eller distrikt.

För mer information kontakta Sara Mårtenson medlem(at)sphk.se eller Anders Hörnlund ordforande(at)sphk.se

mvh Anders