Ledamot till SPHKs fullmäktige?

SPHK fullmäktige genomförs lördagen den 3 juni i Arlandastad. Rasklubben har tre delegater varav styrelsen har utsett två (ordförande och sekreterare). Återstår en plats och känner någon sig intresserad av att delta som representant för rasklubben så ska du anmäla ditt intresse till klubbens sekreterare via mail: sekreterare.grl@sphk.se senast den 30 mars.