Årsmöteshandlingar (1)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmar i SPHK:s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till årsmöte januari den 19:e. Plats blir bystugan i Hamra. .Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 veckor före årsmötet och de skall skickas till sekreterare Sofia Wallins vars mailadress är: sekreterare.grl@sphk.se. Hamra ligger längs riksväg

Fortsätt läsa

Enkät om Polarhunden

Bifogad länk gäller en enkätundersökning som SPHKs styrelse vill att så många som möjligt skall svara på. Ju fler som svarar desto bättre beslutsunderlag får  styrelsen. Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qsvo908NqMB15VPGiSxGRTtI3t3KQcvDZ546icKWUCV50Q/viewform?usp=sf_link  

Fortsätt läsa