Medlemsansvarig SPHK?

Skulle du vilja hjälpa SPHK som ny medlemsansvarig. SPHK är en specialklubb under SKK. Vi har idag drygt 1 200 medlemmar fördelat på 4 rasklubbar och 6 distrikt, varav västra distriktet är vilande. För att bli medlem i SPHK söker man sitt medlemskap via SKK online. De placerar in medlemmen/medlemmarna

Fortsätt läsa

Meriteringar 2021

Det har nu börjat komma in inbjudningar till meriteringar under den kommande säsongen. Inbjudningarna ligger under ‘Arrangemang/Meritering/Inbjudningar‘. Utförligare information om de olika meriteringarna kommer senare. Det kommer med all säkerhet även fler inbjudningar och så snart de har godkänts av styrelsen kommer de att läggas ut. Vi måste dock alla

Fortsätt läsa

Vinterträffen 2021

Rasklubbens vinterträff kommer 2021 att genomföras 4 – 7 februari 2021 i Hamra. – Rasklubbens årsmöte kommer att hållas fredag kväll den 5/2. – Meritering Dp60 kommer att genomföras 5-6/2 och Dp10 den 7/2. Meriteringarna är öppna för B-hundar och godkända av rasklubben för samojed. Rasklubben för alaskan malamute har

Fortsätt läsa

Uppmaning!

Coronapandemin påverkar vår tilvaro på mångahanda sätt. Allvarligast är naturligtvis sjukdomen i sig, men även sådant som sätter guldkant på vår tillvarao, våra hundar och hur vi kan träffas med dem påverkas. Följ därför noggrant det som skrivs på sphk.se och vad som i media sägs om resor till andra

Fortsätt läsa

Klubbaktiviteter

Den pågående coronapandemin påverkar oss alla i stort som i smått. Bl.a. påverkas hundaktiviteter och för att hålla er uppdaterade om vad som gäller rekommenderas att ni följer det som skrivs på sphk.se och skk.se.

Fortsätt läsa

Bilder till domarkonferens

SKK skall genomföra en domarkonferens för de polara raserna 2022. Annika Uppström har tagit på sig ansvaret för att samordna arbetet med att ta fram det material som skall användas under konferensen. För detta arbete behöver hon bilder och dessa vill hon ha senast den 1 augusti 2020. För ytterligare

Fortsätt läsa

Coronatid = planeringstid

OBS! Alla planerade aktiviteter nedan kommer att påpverkas i den ena eller andra riktningen beroende av hur den pågående pandemin utvecklas.   Nu när vi alla skall hålla oss lite för oss själva*/ finns det tid till att fundera över kommande äventyr med våra hundar och redan nu har rasklubben

Fortsätt läsa