Svar till Frågor om meritering

Hej medlem

Nu har vi kommit en bra bit med översynen av vårt regelverk. Vi har lyssnat in er medlemmar och tagit vara på era önskemål och idéer, vi har arbetat och sammanställt, kollat hur det slår statistiskt och nu är vi framme i den delen där vi presenterar en remissutgåva där allt arbete kring era önskemål och idéer är upptagna och arbetade efter.

För Samojeds del kommer vi att göra en presentation och genomgång av arbetet i samband med medlems-/uppfödarmötet i Furudal för en sista förankring mot er medlemmar. Vi kommer alltså inte att göra detta i samband med årsmötet i mars utan nu i Furudal som brukligt då det är vårt största arrangemang med flesta medlemmar på plats.

Vi är alltså inne i ett slutskede med arbetet där inga större förändringar förväntas. Våra medlemmar har haft stora möjligheter att påverka regelverket under arbetets gång genom både enkätinventeringar i två omgångar, mail, mm. Vi hoppas att alla med ett intresse har passat på att vara med och tycka till.

 

Ni finner här ett dokument som heter Diskussionsunderlag för översyn av meriteringsregler där vi mer detaljerar berättar om processen, redogör för de svar som inkommit samt förklarar hur vi kommit fram till de kompromisslösningar vi landat i.

Information kring arbetet med revideringen

Remissutgåvan av regelverket återfinns på SPHK hemsida.