Sammanställning av Furudalsutvärderingen 2023

Vi har sammanställt de svar vi fått på utvärderingen av Furudalsveckan.
Utvärderingen visar på att deltagarna anser att arrangemanget som helhet var bra. Man var framför allt nöjd med mängden dragprov. Det kom även förslag på vad som kan förändras eller förbättras till kommande år, något som vi i styrelsen har tagit till oss när vi nu ska planera för 2024.
Vill du ta del av hela sammanställningen av utvärderingen så finns den här.