God fortsättning på 2023 och info ang licenser.

Hej alla medlemmar!
Hoppas ni haft en skön och fin julhelg och får en god fortsättning.

 

Styrelsen vill informera er medlemmar om följande:

SKK/PTK har godkänt en mindre revidering i regelverket för meritering 2022 – 2026, den
gäller fr o m 1 januari 2023.

Ändringen avser:

3.1 kravet på tävlingslicens vid meritering är struket.3.5 första stycket – Om meriteringen anordnas av draghundklubb under SDSF ska
arrangerande klubb i inbjudan annonsera att det finns en meriterande klass. Samtliga spann
och hundar som startar i en meriterande klass deltar i meriteringen.

Vad innebär detta?

1. Då svar uteblivit på den förfrågan som SPHK ställt till SKK om rasklubbarna kan söka
medlemskap i SDSF from 1/1 då distrikten läggs ner 31/12 måste vi tyvärr be er
skaffa en licens i någon SDSF ansluten förening.

2. För Siberian husky innebär detta att det blir svårare att få till meriteringstillfällen om vi
inte har möjlighet att förlägga meriteringar på SDSFs arrangerande klubbar.

3. För alla polara raserna innebär det dubbla medlemskap för att även kunna tävla utom
meritering.

Vid frågor kring detta beslut hänvisar vi till SPHK Cs styrelse.

 

Med vänlig hälsning, 
Ankie Laúrsen
Ordförande Samojedhund klubben