Enkät ang revidering av polarhundprov

Nu vill vi gärna veta om du har några tankar och idéer kring våra polarhundsprov och dess regelverk. Vi arbetar nu med en översyn vilket vi gör vart femte år. Klicka på länken och lämna dina kommentarer: Enkät Polarhundprov Sista datum för enkäten 15/7-19

Fortsätt läsa

Viktig enkät ang att tävla med din polarhund

Att tävla med din polarhund! Det glädjer oss att så många redan har tagit del av och svarat på den enkät som gått ut till Sphk:s medlemmar via olika kanaler ang RNB klass för våra polara B hundar alaskan malamute, samojed och grönlandshund. Bakgrunden är att se om detta kan

Fortsätt läsa

Avelsfunktionär

Rasklubben har nu fått en utbildad avelsfunktionär. Detta är vi väldigt glada för då vi fått en ökad kompetens inom rasklubben till gagn för vårt framtida arbete med RAS och de olika avelsfrågorna.

Fortsätt läsa