• Samojeden som turkamrat

  • Samojeden i rörelse

  • Den sociala friluftshunden

  • Klövjehunden

  • Polara egenskaper

  • Samojeden som tävlingshund

Välkommen till SPHK:s rasklubb för Samojedhund

10589674_10152749256717323_1915972470_n

Rasklubbens mål är att verka för avel av mentalt, fysiskt och bruksmässigt fullgoda hundar, samt att verka för att rasens särprägel och specifika egenskaper som polar-brukshund bevaras (den arbetande Samojeden). Rasklubben skall också verka för en ökad kunskap om rasen och vara ett samlande organ för alla som är intresserade av rasen samojedhunden.

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den enda officiella rasklubben för de polara raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.

SPHK:s målsättning är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige. 

Klubben arrangerar i distrikten regi draghundstävlingar, hundutställningar, klövjeturer, kurser och andra aktiviteter där polarhundarnas särart kommer till sin rätt. Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag ca 1300 medlemmar och är indelade i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Västra och Södra distriktet

 

SPHK = Riksorganisation
SPHK sysslar mest med övergripande frågor, administration och ger ut vår klubbtidning Polarhunden.
Distrikten = Lokalorganisationer
SPHK indelas i de olika distrikten  där samtliga polara raser finns representerade. Distrikten har huvudansvaret för samtliga aktiviteter inom specialklubben så som dragtävlingar, utställningar, träningsträffar, utbildningar, etc.
Rasklubbarna = Riksorganisationer
Rasklubben sysslar främst med ras- och avelsfrågor samt vissa aktiviteter, årlig rasspecial och rasmästerskap.

Alla är välkomna på SPHK’s, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.