Medlemsskap i SDSF

Hej alla medlemmar!
Medlemsskapet i Svenska Draghundssportförbundet är på gång!
 
Extra årsmötet röstade majoritet för JA så nu ska vi bara få protokollet justerat, påskrivet och sedan skicka in vår ansökan om medlemskap till SDSF. 
Meddelande kommer när allt är klart och ni kan ansöka om licens i rasklubben för siberian husky.
 
Med vänlig hälsning, 
Camilla Eklund Engvall
Ordförande Siberian Husky klubben