Meriteringstillfällen

Meriteringstillfällen

BESLUTADE MERITERINGSTILLFÄLLEN FÖR SIBERIAN HUSKY SÄSONGEN 2022-2023

Tävling Datum Arrangör Klasser Anmälan
Koppångsmeriten 14-15/1
2023
Gävle-Dala Sp4, Sp8 Genomförd
Kvarnbäcksdraget 3-4/2
2023
SPHK
Grönlandshund
Sp6 Genomförd
Nornäsdraget 18-19/2
2023
Vildmarkens
DHK
Sp4, Sp6,
Sp8, MD6,
MD12
Genomförd
Kiruna Open 18-19/2
2023
Kiruna SHK Sp4, Sp6,
Sp8, MD6,
MD12 (2 x39km)
Genomförd
Polardraget 9-11/3
2023
SPHK MD 100km Genomförd
Årrenjarka 22-23/3
2023
SPHK
Grönlandshund
MD6,
MD12 (2 x39km)
Genomförd
Kiruna SHK KM 1-2/4
2023
Kiruna SHK Sp4, Sp6,
Sp8, MD6,
MD12 (2 x39km)
Genomförd
Tobaccotrail 9-11/4
2023
Tornedalens
SHK
LMD 8, LD 8,
LD 12
Genomförd

Fler tävlingar är på gång så håll utkik vart efter listan uppdateras!

Med vänlig hälsning,
Camilla Eklund Engvall
Ordförande Siberian Husky klubben

För att underlätta arbetet med meriteringen för tävlingsarrangörer och rasklubb söker vi personer som kan hjälpa till som meriteringsfunktionärer på tävlingarna under vintern.

Kontakta sekreteraren för att anmäla ditt intresse.
Tack på förhand!

OBS! Medlemskap i SPHK är obligatoriskt för att få meritera. Gäller samtliga ägare till hund/hundar i spannet

Inför provtillfället läs meriteringsregler.
Fyll i Meriteringsblanketten på korrekt sätt.

Det är du som förare som är ytterst ansvarig för att följa dessa regler när du deltar på provtillfället. Är du osäker eller har frågor kontakta rasklubbens sekreterare eller ordförande

Urklipp från meriteringsreglerna:

DRAGPROV DISTANS ÅLDER
DP20+ Sprintdistans 18 månader på första provdagen
DP20+ Medeldistans 18 månader på första provdagen
DP250+ Långdistans 18 månader på första provdagen

4.3 Dragprov 20+

Gäller för: Samojedhund och siberian husky. Olika raser får inte ingå i samma spann.

Körstil: Pulkastil max 4 hundar endast samojedhund, eller slädhundstil båda raserna. Draglast enligt avsnitt 3.8.

Distans: Meritering två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp. I sprintmeriteringar ska distansen per dag vara minst 10 km för 4 spann, 12 km för 6 spann, 15 km för 8-10 spann, 20 km för öppen klass.

I medeldistansmeriteringar ska den sammanlagda distansen vara 78 – 250 km och kan genomföras under flera dagar (minst 39 km/heat). Om banlängden p.g.a. särskilda omständigheter måste förkortas får minskningen inte vara större än 10 % i någon klass.

Klasser: Siberian husky alltid i egen klass. Samojedhund i pulkastil eller slädhundsstil. Hopslagning av klasser får endast ske före start.

Tid för 1:a pris, SAM: Grundtid + 15 %. Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska hastigheten vara lägst 11km/tim. Vid längre distanser lägst 8 km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 2:a pris, SAM: Grundtid + 20 %. Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska hastigheten vara lägst 10km/tim. Vid längre distanser lägst 8 km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 1:a pris, SH: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 2:a pris, SH: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9.

4.6.1 Dragprov 250+

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Olika raser får ingå i samma spann vad gäller AM, GRL, SAM.

Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) endast AM, GRL, SAM, eller slädhundstil samtliga raser.
Draglast: Den obligatoriska utrustning som arrangören kräver för att meriteringen ska genomföras på ett säkert sätt.

Klasser SH: 6-, 8- och 12-spanns klasser. Vid färre än tre startande i någon klass kan klasserna slås ihop.
Klasser AM, GRL, SAM: Varje körstil meriterar i egen klass. Vid färre än tre startande i någon klass kan klasserna slås ihop.

Distans: Ett heat om minst 250 km.
Tid för 1:a pris SH: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 1:a pris AM, GRL, SAM Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 2:a pris: Genomfört inom arrangörens maxtid.

Hopslagning av klasser: får endast ske före start. Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9.