Styrelsens arbete

Styrelsen arbetar med under 2022

  • DNA tester via EMBARK som påvisat Alaskan husky inblandning i Siberian huskys är ett hett ämne.

– Vi diskuterar detta inom rasklubben, med SPHK C och även SKK.
– Håll därför en god ton mot varandra och låt oss jobba fram ett beslut hur vi ska hantera situationen.
– Det ni kan hjälpa oss med är att DNA-testa era hundar och inkomma med resultatet till oss i styrelsen.

Observera att rasklubben inte har behörighet att återkalla stamtavlor då sådana rykten florerat. Alla beslut tas i sista hand av SKK. 

  • SH-cupen är beslutad gå på vinterns tävlingar alla utom mästerskap där inte alla har möjlighet att delta.
  • Återupptagandet av årsboken med bilder och resultat så inkom gärna med info om vad ni gjort med era hundar såväl utställning som dragprov och tävlingar och hälsoundersökningar.
  • Domarkonferensen i oktober är genomförd.
  • Rasspecialen i september är genomförd och planering pågår för rasspecialen 2023 samt 2024.
  • Hälsoenkät för att få aktuell hälso status på rasen är på gång.
  • Meriteringar kommande säsong. Vi försöker få till i alla klasser/distanser och spritt över landet. Har du något du kan hjälpa till med så tar vi tacksamt emot hjälp och förslag.
  • Valphänvisning, utse och tillsätta posten. Vill du hjälpa till och jobba med något för rasen? Kontakta oss i styrelsen, maila sekreteraren alternativt ordförande.