Barmark

De olika grenarna:
Linlöpning
Cykling 1 hund
Hjulfordon 1 hund
Hjulfordon 2 hundar
Hjulfordon 4 hundar
Hjulfordon 6 hundar
Hjulfordon 8 hundar
Det är bara i linlöpning och cykling är grenarna uppdelade i herrar och damer förövrigt så är det ingen uppdelning.
Det tävlas individuellt i alla klasser samt att man i linlöpning även har stafett. Distanserna ligger allmänt mellan 3 och 10 km, beroende av temperatur och underlag.
Vid linlöpning är hunden fäst till föraren via ett midjebälte vid cykling kan man ha samma anspänning eller att hunden är fäst till cykeln. I övriga klasser ska hunden vara fäst till fordonet.