Styrelse

Ordförande

Ylwa Malmberg
076-221 11 11
kennelsnowstreams(at)gmail.com

Vice ordförande/Ledamot

Runa Jacobsson

Sekreterare/Ledamot

Agneta Nilsson Hörnlund
070-548 93 09
sekreterare.sh(at)sphk.se

Kassör/Ledamot

Jenny Larsson

Ledarmot

Victoria Åström

1:e suppleant/kassör

Linda Nordlund

2:e suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Revisor

Freddie Åkerlind
0565-60446
freddie.akerlind(at)telia.com

Revisor

Mari Lilja

Revisorssuppleant

Börje Jansson

Revisorssuppleant

Anna Kling

Valberedningen sammankallande

Marlene Hällström

Valberedningen

Vakant

Representant  SPHK’s valberedning

Camilla Eklund Engvall