Funktionärer

Rasklubbens valberedning
Ella Poggats, samankallande
Annika Gustavsson
Anna Kling
E-post: valberedning.sh@sphk.se

Utställningssekreterare
Göran Andersson
070-148 93 14
E-post: utstallning.sh@sphk.se

Meriteringssekreterare/Kontaktperson SDSF
Camilla Eklund Engvall
073-040 27 18
E-post: meritering.sh@sphk.se

Siberian husky-cupen
Camilla Eklund Engvall
073-040 27 18
E-post: meritering.sh@sphk.se

Kontaktansvarig för dragtävlingar:
vakant

Prov och tävlingskommitté
Vakant
E-post: 

Utställningskommitté
Jessie Pederson Davidsson
E-post: utstallningskommitte@sphk.se

Avelskommitté
Katarina Palm Worrsjö
E-post: 

Avelsrådet
Vakant

Materialförvaltare/Ansvarig klubbshoppen
Malin Sundin Grindal

Valpförmedling och Omplacering
Annica Andersson
Tel: 070-272 53 12
E-post: valpformedling.sh@sphk

Webmaster
E-post: webmaster.sh@sphk.se