Funktionärer

Valberedning SPHK
E-post: Valberedning

Rasklubbens valberedning
Runa Jakobsson, sammankallande
Jeanette Modig 
Asinja Holma
E-post: Valberedning

Utställningssekreterare
Göran Andersson
E-post: Utställning

Meriteringssekreterare
Katarina Palm Worrsjö
073-832 85 48
E-post: Meritering

Dragtävlingar/Dragprovskommitte
Tobias Eliasson
073-918 64 52
E-post: Prov och tävlingskommitte

Siberian husky-cupen
Camilla Eklund Engvall
073-040 27 18
E-post: Ordförande

Avelsrådet
Helene Moubis

Materialförvaltare/Ansvarig klubbshoppen
Malin Sundin Grindal
070-639 85 36
E-post: Kassör

Valpförmedling/omplacering
Vakant

Webmaster
C. Lager
E-post: webmaster