Funktionärer

Avelsrådet
Helene Moubis

Domarkontakt

Anna Törnlöw

Materialförvaltare/Ansvarig klubbshoppen
Malin Sundin Grindal
070-639 85 36
kassor.sh@sphk.se

Utställningssekreterare
Göran Andersson

Valpförmedling/omplacering
Vakant

Webmaster
Charlotte Lager
0727-19 21 28
webmaster@sphk.se

Kontaktansvarig för dragtävlingar/Dragprovskommitte

Tobias Eliasson
073-918 64 52

Siberian husky-cupen

Camilla Eklund Engvall
073-040 27 18
ordforande.sh@sphk.se

Meriteringssekreterare
Katarina Palm Worrsjö
073-832 85 48
sekreterare.sh@sphk.se