Årsmöte

Siberian husky klubben bjuder in till årsmöte 2024

Varmt välkomna till årsmöte för Siberian husky rasklubb 

Datum: lördag den 3 februar 2024 klockan 16:00

Plats: online, digitalt via Zoom

  • Anmäl er till mötet genom att skicka fullständigt namn, så er rösträtt bekräftas, till: ordforande.sh@sphk.se
    Länken till mötet kommer då att mailas ut till er.
  • När ni ansluter er till mötet är det viktigt att ni skriver in ert fulla namn vid inloggningen i ZOOM!
  • Motioner som ni önskar att lämna in ska skickas till styrelsen via e-post senast den 3 januari 2024. E-post: sekreterare.sh@sphk.se
  • Vill ni nominera en lämplig medlem till styrelsen? Skicka då iväg ett mail till valberedningen senast den 20 januari. E-post: valberedning.sh@sphk.se
    Det ska då innehålla: namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller vilka poster nomineringen avser.

Till årsmötet:
Årsmötet 2024 dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Resultat- och balansräkning
RAMBUDGET 2024
Valberedningens förslag till årsmöte 2024

Motion: “Angående att godkänna nordisk/pulkastil som alternativ meritering”
Motion: “Införa DP60 dragprov för siberian husky” 
Motion: “Införa dragmeritering för lång medeldistans för siberian husky (DP100)”
Motion: Meritering nordisk stil på långdistans (DP250)” 
Motion: Angående registrering av dna
Svar på motioner

Med vänliga hälsningar //

Styrelsen för siberian husky klubben