Utställning

Att gå på utställning

Det finns mycket att se och tänka på då man vill anmäla sin hund till en hundutställning. Det finns regler och bestämmelser tex. måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben, ägaren ska vara medlem och det finns krav på att hunden är vaccinerad.

Anmälan

Det arrangeras många olika utställningar runt om i landet. Kontakta din ras- och specialklubb, SKK och läs tidningen Hundsport för mer information. När du väl bestämt vilken utställning du vill åka på anmäler du din hund enligt det som står i informationen. När det gäller länsklubbsutställningar går det oftast att anmäla och betala via SKKs webbtjänst Internetanmälan. När det gäller SPHKs så finns det en blankett för anmälan. Ibland står det SKKs tresidiga blankett den får man genom att beställa den hos SKK.

Utlandsägdhund, se länk

Klasser

Då du anmäler måste du ange vilken klass hunden ska delta i. Det som avgör är hundens ålder och/eller meriter, tex. jakt- och bruksmeriter. Se SKKs Utställnings- och championatbestämmelser eller kontakta SKKs informationsavdelning, e-post: info@skk.se för mer information eller ring SKKs växel på tel 08-795 30 00 så hjälper de dig vidare. Det är viktig att du anmäler till rätt klass då det endast i undantagsfall går att byta klass.

Regler och bestämmelser

Det finns som sagt en hel del att tänka på då du vill ställa ut din hund. Utöver medlemskap och vaccinering, finns det bestämmelser kring medverkan i klassen, dopning, karenstider, kupering med mera. Du är skyldig att känna till dessa regler och bestämmelser. Läs mer under SKKs regler.

På plats

Väl på plats på utställningen måste du passera en veterinärkontroll där bland annat hundens vaccinationsintyg kontrolleras även stamtavlan ska finnas med. Var beredd att också visa hundens nummerlapp för att komma in. Bedömning av hundarna sker i egna ringar. Uppgifter om i vilken ring din hund ska vara i brukar stå på anmälningsbekräftelsen (PM) du har fått någon vecka innan utställningen, tillsammans med din nummerlapp. Har du inte fått någon information några dagar innan utställningen, ta kontakt med arrangören för att kontrollera att det inte blivit något fel.

Väl inne i ringen finns domare, ringsekreterare och eventuellt elever och aspiranter som håller på att utbilda sig, men inga andra personer. Ringsekreteraren ropar in de hundar som ska bedömdas i respektive klass och inga andra hundar ska finnas i ringen. Väl inne i ringen är det domaren som bestämmer hur hundarna ska visas, ofta får alla går runt ett varv innan domaren tar en närmare titt på varje enskild hund. När domaren går igenom varje hund talar han/hon om sina åsikter om hunden till ringsekreteraren som skriver ner det på en kritiklapp. Denna kritiklapp får du ta med hem efter att bedömningen är klar. Värt att tänka på är att det är hundens utseende, kondition och presentation för dagen som domaren kan bedöma.

När väl alla hundar fått sin bedömning i respektive klass, placeras de hundar som fått ett första pris i kvalité – rött band. Och det finns sedan även möjligheter att gå vidare i olika steg. Detta kan te sig lite krångligt och rörigt, men har man väl förstått systemet är det enkelt att följa med. Reglerna för bedömningsordningen finns att läsa i SKKs Utställnings- och championatbestämmelser eller i deras broschyr ”På hundutställning”, båda finns att beställa via e-post: info@skk.se

Efteråt

Det har kanske gått jättebra på utställningen och ni kommer hem med både rosetter och fina kritiker eller kanske mindre bra med lite mindre smickrande omdömen. Oavsett vilket vill vi betona att det är samma hund ni kommer hem med. Hunden är fortfarande den finaste och bästa för er och låt inte en enskild domares bedömning ändra detta. En hundutställning är till för att bedöma hur respektive hund motsvarar rasstandarden som finns för varje ras och ska inte påverka hundens värde som familjemedlem.

På så kallade officiella utställningar skickar arrangören resultatlistorna till Svenska Kennelklubbens kansli som lägger in detta i vår hunddatabas. Du kan alltså gå in och se din hunds resultat i vår webbtjänst Hunddata. Tiden för när resultaten läggs ut kan dock variera kraftigt beroende på när vi får in resultaten, men räkna med några månaders fördröjning.

Vi hoppas du tycker detta med hundutställning verkar skoj och välkomnar dig på våra utställningar.
OBS! Tänk på att inte lämna hundar i bilen på utställningsplatsen, särskilt sommartid. Det blir fort mycket varmt även i skuggan och årligen dör det tyvärr hundar i bilar. Hjälp oss att förhindra det!

Källa: www.skk.se

Domarlistor