Dokument

Rasstandard för siberian husky

Rasspecifika avelsstrategier
Statistik och handlingsplan för avel inom siberian husky i Sverige.

Raskompendium
En mer detaljerad beskrivning av rasen och dess exteriör, framtagen som handledning för utställningsdomare men även intressant för uppfödare och intresserade av rasen.

Meriteringsregler polarhundprov och utställning

Anmälan meriteringstillfälle
Blankett som lämnas vid registrering på meriterande tävlingar.

Handledning anmälan meriteringstillfälle
Lathund när du fyller i Anmälan meriteringstillfälle för att säkerställa att du skriver allt på rätt sätt.

Ansökan svenskt eller nordiskt championat

Ansökan Bruksavelspris
Priset är ett erkännande åt de hundar som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur.

Ansökan Bruksuppfödarpris
Priset är ett erkännande åt de uppfödare som i Sverige fött upp hundar som meriterat sig på bruks-/jaktprov.