Dagordning extra årsmöte

Dagordning extra årsmöte siberian husky

Hej kära medlemmar, dagordningen har fått bli akut uppdaterad med tillagd punkt angående till fyllnadsval i ledamot posten. Eftersom en av våra ledamöter tyvärr nyligen valt att avgå behöver vi välja in Elisabeth Lönnberg till posten. Elisabeth har varit adjungerande för att stötta styrelsen och har tackat ja till att kliva in som ordinarie ledamot och ta posten som Vice Ordförande. 
 
Vi ber om ursäkt för den sena uppdateringen men vi fick nyligen veta och hitta en snabb lösning.
 
MVH // Styrelsen för Siberian Husky Rasklubb.