Klövejprov

Information angående klövjeprov.

Bronsmärke:
Vikt att bära: 15%
Distans: 20km
Silvermärke:
Vikt att bära: 22,5%
Distans: 20km
Guldmärke:
Vikt att bära: 30%
Distans: 40km över 48h (20km per dag)

*% av hundens vikt räknas ut på följade vis: X-antal kg multiplicerat med 0,15

Brons: Tex hunden väger 25kg. 25*0.15=3,75. Hunden ska bära 3,75kg under hela vandringen.
Silver för samma hund: 25*0.22,5=5,625. Hunden bär 5,625kg under vandringen. 
Guld för samma hund: 25*0.3=7.5. Hunden bär k7.5g under vandringen. 

Ålder för hund: Hunden ska vara minst 18 månader på testdagen

Tänk på:
– Tag med vatten till hund och förare. Du vet inte om vattendrag med tjänligt vatten passeras.
– Tag gärna med snacks både till hund och förare. Det kan vara gott med lite fika vid pauserna.
– Normal gångtakt för människa är ca 4,5km/h så räkna med att en tur på 20km tar bortåt 5 timmar i lugn takt.
– Att ha ett koppel som du kan fästa runt din midja eller i ett höftbälte. För säkerhetsskull är det bra att ha händerna fria vid gång över stock och sten.
– Man kan koppla hunden i klövjeväskan. De flesta klövjeväskor har en ring att fästa kopplet i. Då blir själva klövjeväskan som en sele i sig själv.
– Man kan även koppla hunden i ett halsband. Detta är för många att föredra då man kan ha hunden kopplad vid fikastoppen.
– Om man har en hund som inte går framför föraren är det kanske bättre att ha kopplet fäst i halsbandet.
Läs mer om klövjning. Följ länken