Elsa Bergqvist tilldelades Janne Fricks minnesfond

Elsa Bergqvist tilldelades i år Janne Fricks minnesfond

Janne Fricks minnesfond tilldelas ungdom mellan 15–23 år för att i Janne Ficks anda kunna ge ungdomar ekonomiskt stöd för att de ska ha bättre förutsättningar att kunna finnas kvar och utvecklas i draghundssporten.

Elsa Bergqvist är engagerad i SH-Cupen samt kör och tävlar med siberian husky.