Förtydligande inför extra årsmöte

Förtydligande inför extra årsmöte             Förklarande bild över organisationen här En specialklubb med endast en ras dvs specialklubben tillika är rasklubb, ska ha årsmöte enligt de nya typstadgarna säger SKK. En specialklubb med flera rasklubbar ska ha fullmäktigemöte med delegater säger SKK.  SPHK kan inte välja säger SKK,

Fortsätt läsa

Läs om stadgarna inför det extra årsmötet!

Kompletterande info till arbetet med stadgarna   Varför skulle vi se över stadgarna?  Läs i pdf-format SKK vill ha en enhetlig organisation för både specialkubbar och rasklubbar som ingår inom SKK. Typstadgarna syftar till att få klara beslutsvägar och tydliga kommunikationsvägar. SKK har därför tagit fram förslag på nya typstadgar. SPHK

Fortsätt läsa

Presentation av nya styrelsen.

Här är namnen på de som sitter i styrelsen för Siberian husky klubben. Ordförande Camilla Eklund Engvall Vice ordförande Runa Jacobsson Sekreterare Katarina Palm Worrsjö Kassör Malin Sundin Grindal Ledamot Niklas Strumbecker 1a Suppleant Emma Bergstrand 2a Suppleant Jessie Davidsson Men vilka är de egentligen och hur ser de ut? Känner

Fortsätt läsa

Polardistans söker funktionärer!

Vill du vara funktionär på IFSS/WSA VM i långdistans för polarhundar vecka 9, 2022 i Särna? Funktionärerna är tillsammans med tävlingsledningen tävlingens grundpelare och utan alla funktionärer är Polardistans en omöjlighet. Arbetet som funktionär kan innebära långa arbetspass, möten med glada och nöjda tävlande men också med trötta och besvikna

Fortsätt läsa