Vaccination mot kennelhosta

Observera det nya kravet på vaccination mot kennelhosta som finns för Polardistans 2024.

Utdrag ur vaccinationskraven:
Vaccinationer mot kennelhosta:
1. Nasal – med en enda dos (gäller i 1 år mot Pi och Bb).
2. Subkutan – första dosen och en booster 3 veckor efter, (gäller i 1 år mot Pi och Bb).

Fullständiga regler för vaccinationer hittar du på Polardistans hemsida under ‘Polardistans 2024/Hundhållning och vaccination‘.

.