Förardeklaration

Inför Polardistans ska alla tävlande läsa igenom och underteckna en förardeklaration. Denna ska sedan lämnas in i sekretariatet i samband med registreringen. Du hittar förardeklarationen på vår hemsida under ‘Polardistans 2024/Förarförsäkran‘.

Fortsätt läsa

Ändring av publiceringsrutin!

Hittills har endast de som har betalt startavgiften lagts ut under ”Registrated”´på vår hemsida. Vid ett möte den 29/11 beslutades att så snart någon anmäler sig så kommer vi att lägga ut namnet under ”Registrated”. Startavgiften måste fortfarande vara betald innan start.

Fortsätt läsa

Vaccination mot kennelhosta

Observera det nya kravet på vaccination mot kennelhosta som finns för Polardistans 2024. Utdrag ur vaccinationskraven: Vaccinationer mot kennelhosta: 1. Nasal – med en enda dos (gäller i 1 år mot Pi och Bb). 2. Subkutan – första dosen och en booster 3 veckor efter, (gäller i 1 år mot

Fortsätt läsa