Förardeklaration

Inför Polardistans ska alla tävlande läsa igenom och underteckna en förardeklaration. Denna ska sedan lämnas in i sekretariatet i samband med registreringen. Du hittar förardeklarationen på vår hemsida under ‘Polardistans 2024/Förarförsäkran‘.

Fortsätt läsa