Uppdaterat program

Program Polardistans 2022

Lördag den 26 februari

Kl. 19:00 Funktionärsmöte.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Söndag den 27 februari

Kl. 10:00 – 17:00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Veterinärkontroll och utrustningskontroll genomförs efter registreringen i sekretariatet. Veterinärer och domare finns på Särna camping under sekretariatets öppettider.

Spannen som starter på måndagen prioriteras under söndagen.

Kl. 18:30-19:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för pulka 300 km och pulka 160 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Måndag den 28 februari

Kl. 07:00-10:00 Frukost för deltagare med start på måndagen.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 10:00 – 17.00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Veterinärkontroll och utrustningskontroll genomförs efter registreringen i sekretariatet. Veterinärer och domare finns på Särna camping under sekretariatets öppettider.

Kl. 10:00 Start för pulka 300 km

Kl. 12:00 Start för pulka 160 km.

Plats: Särnasjön.

Kl. 17:00 -18:00 officiell VM öppningsceremoni.

Samling framför sekretariatet från 16.30 för utdelning av nationalitetsflaggor och facklor.

Kl. 18:30-19:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för RNB1 släde 160 km och RNB2 släde 160 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Kl. 19:30-20:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för RNB2 släde 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Tisdag den 1 mars

Kl. 07:00-10:00 Frukost för deltagare RNB1 och RNB2 släde160 km.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 10:00 – 17:00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Veterinärkontroll och utrustningskontroll genomförs efter registreringen i sekretariatet. Veterinärer och domare finns på Särna camping under sekretariatets öppettider.

Målgång för 160 km pulka förväntas under förmiddagen.

Kl. 11:00-14:00 Lunch för deltagarna RNB2 släde 300 km.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 10:00 Start för RNB1 släde 160 km.

Kl. 12:00 Start för RNB2 släde 160 km.

Kl. 14:00 Start för RNB2 släde 300 km.

Plats: Särnasjön.

Kl. 18:00-19:00 Obligatorisk förar- och handlermöte RNB1 släde 8- och 12-spann 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Kl. 19:30-20:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för Open släde 8- och 12-spann 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Första RNB1 släde 160 km förväntas i mål vid midnatt.

Onsdag den 2 mars

Tidig morgon förväntas de första RNB2 släde 160 km i mål.

Kl. 06:00-10:00 Frukost för deltagare RNB1 släde 300 km.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 09:00 Start för RNB1 släde 12-spann 300 km

Kl. 11:00 Start för RNB1 släde 8-spann 300 km.

Plats: Särnasjön

Kl. 11:00-14:00 Lunch för deltagare Open släde 300 km.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 17:00 Start för Open släde 12-spann 300 km.

Kl. 18:00 Start för Open släde 8-spann 300 km

Plats: Särnasjön.

Första 300 km pulka förväntas i mål under eftermiddagen.

Torsdag den 3 mars

Första RNB2 släde 300 km förväntas i mål under morgonen.

Fram mot kvällen förväntas de första RNB1 släde 8- och 12-spannen 300 km samt de första Open släde 8- och 12-spannen 300 km komma i mål.

Fortsatta målgångar under dygnet.

Fredag den 4 mars

Kl. 04:00 stängs checkpointen.

Kl. 13:00 Sista tid för målgång.

Kl. 19:00 Bankett med prisutdelning.

Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Lördag den 5 mars

För funktionärer står det ”Stängning av årets event” på programmet.

Kl. 19:00 Funktionärs middag.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

För dig som vill ladda ner programmet så finns det här.