• BIR: SE(POLAR)CH C.I.B. NORD UCH SE V-16 Snowstreams Inachis Io och BIM: Team Almén Saga

Välkommen till SPHK:s rasklubb för siberian husky

Om rasklubben för Siberian husky
SPHKs rasklubb för siberian husky har som uppgift att inom SPHKs målsättning:
– väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar
– att verka för att rasens särprägel bevaras. 
Allt i enlighet med rasstandard

Dessa mål ska uppnås genom:
– information om rasen och dess användningsområde
– informativ verksamhet rörande avelsfrågor och genom att följa den avel som sker inom rasen.
– stimulera till aktiviteter anpassade för rasen
– att i övrigt arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgång från den egna rasen (se §2 SPHK)

Om SPHK
Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den enda officiella rasklubben för de polara raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
SPHK:s målsättning är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige. 

Klubben arrangerar draghundstävlingar, hundutställningar, klövjeturer, kurser och andra aktiviteter där polarhundarnas särart kommer till sin rätt. Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag ca 1300 medlemmar och är indelade i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Västra och Södra distriktet

 

SPHK = Riksorganisation
SPHK sysslar mest med övergripande frågor, administration och ger ut vår klubbtidning Polarhunden.
Distrikten = Lokalorganisationer
SPHK indelas i de olika distrikten  där samtliga polara raser finns representerade.
Rasklubbarna = Riksorganisationer
Varje ras har sin rasklubb som har en mycket självständig ställning. Rasklubben sysslar mest med rasfrågor samt vissa aktiviteter, utställning, rasmästerskap mm.

 

Alla är välkomna på SPHK’s, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.