Välkommen till SPHK:s rasklubb för siberian husky

Kaya2Rasklubbens ändamål är att verka för ett ökat intresse och  en ökad kunskap om rasen och att vara ett samlande organ för alla som är intresserade av rasen siberian husky. 

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den enda officiella rasklubben för de polara raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
SPHK:s målsättning är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige. 

Klubben arrangerar draghundstävlingar, hundutställningar, klövjeturer, kurser och andra aktiviteter där polarhundarnas särart kommer till sin rätt. Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag ca 1300 medlemmar och är indelade i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Västra och Södra distriktet

 

SPHK = Riksorganisation
SPHK sysslar mest med övergripande frågor, administration och ger ut vår klubbtidning Polarhunden.
Distrikten = Lokalorganisationer
SPHK indelas i de olika distrikten  där samtliga polara raser finns representerade.
Rasklubbarna = Riksorganisationer
Varje ras har sin rasklubb som har en mycket självständig ställning. Rasklubben sysslar mest med rasfrågor samt vissa aktiviteter, utställning, rasmästerskap mm.

Alla är välkomna på SPHK’s, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.