Organisation

Tävlingsledare:

Karina Andreasen
E-post: Race@polardistans.se 

Anmälan:

Lennart Andersson
E-post: Anmalan@polardistans.se

Funktionär:

Mari Karlsson
E-post: Funktionar@polardistans.se

Tävlingsveterinär:

Sergio Maffi
E-post: vet@polardistans.se

Tävlingsdomare:

Freddie Åkerlind
E-post: domare@polardistans.se

Fotograf:

Vakant

Sponsoransvarig:

Olivia Boström
E-post: sponsor@polardistans.se

BANKINFORMATION:

BG 5574-8404
Polardistans
IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932
BIC/SWIFT: SWEDSESS.
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.

Faktureringsadress:

Svenska Polarhundklubben (SPHK)
c/o Annelie Jönsson
Kollegievägen 147
224 73 Lund
Sweden