Förtydligande om VM-status

Förtydligande om VM-titeln 2022 i långdistans

Enligt IFSS regelverk så krävs det att minst sju (7) deltagare från minst tre (3) olika länder är anmälda till en klass för att klassen skall kunna få VM-status.

Sista anmälningsdagen till Polardistans är den 21 februari 2022. Det är således antalet anmälda deltagare den dagen som kommer att avgöra vilka klasser som får VM-status. Eventuella ändringar efter detta datum kommer inte att påverka VM-status.