Funktionärer

Valberedning SPHK Helene Larsson, sammankallande 070-377 44 56 E-post: Valberedning Rasklubbens valberedning Elina Wanhatalo Gustaf Hammarkrantz E-post: Valberedning RAS och Avelskommitté Carina Cansund, sammankallande Christina Bjerstedt-Ohlsson Anneli Jönsson Elisa Perkiö Elina Wanhatalo Lotta Eriksson Mia Åberg E-post: Avelskommitté Aktivitet/Furudalskommitté Anna Danielsson, sammankallande Helene Larsson Anna Öster Rikard Linde Anette Klarén … Fortsätt läsa Funktionärer