Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté så kontakta sammankallande i kommittén. RAS och Avelskommitté Sammankallande Carina Cansund E-post Carina Kommittemedlemmar Christina Bjerstedt-Ohlsson E-post Christina B-O Anneli Jönsson E-post Anneli Elisa Perkiö 070-788 05 03 E-post Elisa  Aktivitet/Furudalskommitté Sammankallande Anna Danielsson E-post Anna Kommittémedlemmar Helene Larsson E-post … Fortsätt läsa Funktionärer/Kommittéer